Nelspruit Eisteddfod 2014


Nelspruit Eisteddfod program for 2014!

If you are experiencing any difficulties with this website please update your browser by clicking this link Download Google Chrome Browser

Belangrik- Die sluitingsdatum vir inskrywings is: 17 Mei 2014.
Important- The closing date for entries is: 17 May 2014.

BELANGRIKE DATUMS:

INSKRYWINGS OPEN:10 Maart 2014
INSKRYWINGS SLUIT:17 Mei 2014
PROGRAM SAMESTELLING DEUR DISSIPLINE VOORSITTERS:21 Mei - 10 Junie 2014
FINALE PROGRAM WORD OP WEBTUISTE GEPLAAS:6 Julie 2014
FINALE INLIGTING VIR DRUK VAN SERTIFIKATE:9 Julie 2014
AFRIKAANSE DISSIPLINE IN TEATER:28 Julie - 2 Augustus 2014
DANS DISSIPLINE IN TEATER:4 Augustus - 7 Augustus 2014
MUSIEK INSTRUMENTAAL IN TEATER:11 Augustus - 14 Augustus 2014
KORE15 Augustus 2014
INDIENDATUM VAN KUNSWERKE:11 Augustus 2014
KUNS EN FOTOGRAFIE IN TEATER:11 Augustus - 15 Augustus 2014
MUSIEK VOKAAL IN TEATER:18 Augustus - 22 Augustus 2014
ENGELSE DISSIPLINE IN TEATER:25 Augustus 2014 - 30 Augustus 2014
GALA AAND:19 September en 20 September 2014

IMPORTANT DATES

ENTRIES OPEN:10 March 2014
ENTRIES CLOSE:17 May 2014
SETUP OF PROGRAM BY DISCIPLINE HEADS:21 May - 10 June 2014
FINAL PROGRAMME LOADED TO WEBSITE:6 July 2014
FINAL INFORMATION FOR PRINTING OF CERTIFICATES:9 July 2014
AFRIKAANS DISCIPLINES IN THEATRE:28 July - 2 August 2014
DANCE DISCIPLINES IN THEATRE:4 August - 7 August 2014
MUSIC INTRUMENTAL IN THEATRE:11 August - 14 August 2014
CHOIR15 August 2014
SUBMISSION OF ARTWORK:11 August 2014
ART AND PHOTOGRAPHY IN THEATRE:11 August - 15 August 2014
MUSIC VOCAL IN THEATRE:18 August - 22 August 2014
ENGLISH DISCIPLINES IN THEATRE:25 August 2014 - 30 August 2014
GALA EVENING19 September and 20 September 2014

Eistedfodd Sponsors